Investor

Easylet har siden 2016 drevet forvaltning av eiendom i Bergen, Oslo, Tromsø og flere andre steder i Norge. I tillegg til tradisjonell utleie har vi i selskapet stor kompetanse på korttidsleie.

Selskapet har med tiden utviklet en utleiemodell som skaper 20-30% høyere leieinntekter enn gjennomsnittet. 

Vi ønsker derfor å kjøpe sentrumsnær eiendom som passer til vår utleiemodell, primært i Bergen. I den forbindelse søker vi investorer til Easylet samt direkte i enkeltprosjekter.

Kan dette være interessant å høre mer om? 

Send en forespørsel til investor@easylet.no så kontakter vi deg snarest mulig for en nærmere gjennomgang.